Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę" i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają IX edycję ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji"Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.
Zobacz więcej...
Informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert z dnia 18 sierpnia 2014r. na realizację zadania pn. Przeprowadzenie badań i analizy obszaru LGD PROMENADA S 12, wpłynęło 7 ofert, żadna oferta nie podlegała odrzuceniu, kryterium wyboru oferty była cena bruto – waga 100%.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c.
18-400 Łomża, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44
za kwotę 13 900,00 brutto.
Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów do udziału w konkursie fotograficznym pn. „MOJA MAŁA OJCZYZNA”.
Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe (za pierwsze 3 miejsca aparat fotograficzny, tablet, czytnik e-booków, 10-ciu wyróżnionych uczestników otrzyma albumy fotograficzne World Press Foto 2013r).
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2014r. podczas wystawy nagrodzonych fotografii.
Termin zgłoszeń upływa w dniu 10 października 2014r. Szczegółowe informacje oraz zasady udziału w konkursie określa regulamin.
Firma CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach projektu „Przez szkolenia dla zatrudnienia” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu:
  • Monter/ ka sieci wodno-kanalizacyjnej
  • Spawacz stali niestopowych metodą TIG, MIG, MAG
  • Programista/ka stron z obsługą baz danych
  • Pracownik/ca małej gastronomii z elementami kuchni regionalnej
Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-64 lat zamieszkujących teren województwa lubelskiego, w tym osób niepełnosprawnych, po 50 r.ż. oraz z wykształceniem zasadniczym i niższym pozostających bez zatrudnienia (zarejestrowanych w UP lub jako nieaktywne zawodowo).
Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74. Szczegółowe informacje o kryteriach rekrutacyjnych oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie projektu www.szkolenia-zatrudnienie.consultor.pl.
Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym w oparciu o zaproszenie do składania ofert z dnia 24 lipca 2014 r. na realizacje zadania "Opracowanie i wydruk folderu promocyjnego Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12" wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
Oficynę Drukarską, ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa.
Oferta spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym. Zaproponowana cena realizacji zadania: 1530,00 zł netto/ 1881,90 zł brutto.
Informujemy o wznowieniu postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie badań i analizy obszaru LGD.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert. Wybrany do realizacji zadania oferent zostanie poinformowany indywidualnie niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.
Pełna treść ogłoszenia do pobrania.

Golasy, kuropatwy, allelujki - to pierwsze efekty projektu „Odnaleźć, zachować, promować dworskie obyczaje i dziedzictwo kulturowe” skierowanego na dokumentowanie i prezentację obrzędów, zwyczajów, ubiorów, pieśni oraz tradycyjnych potraw dworu Kiwerskich w Rejowcu Fabrycznym oraz dworów w Kaniem i Krasnem (gm. Rejowiec Fabryczny). Więcej…

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 unieważnia postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie badań i analizy obszaru LGD PROMENADA S 12. (ogłoszenie z dnia 24 lipca 2014r. opublikowane na stronie internetowej www.promenadas12.pl).
UZASADNIENIE Postępowanie było prowadzone w ramach projektu finansowanego z osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę treści zapytania uniemożliwiająca zawarcie umowy zgodnej z warunkami finansowania PROW 2007-2013. Po usunięciu wyżej wymienionej wady postępowanie zostanie wznowione.

Więcej artykułów…

Strona 7 z 35

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>


Biuro LGD PromenadaS12 czynne jest
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Śladami przeszłości