Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę" i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają IX edycję ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji"Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.
Zobacz więcej...

Stowarzyszenie LGD PROMENADA S 12 otrzymało dotację na realizację projektu senioralnego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020.

Więcej…

Informujemy, że w pierwszych dniach lipca br. zostanie uruchomiona nowa strona internetowa LGD PROMENADA S 12 pod dotychczasowym adresem www.promenadas12.pl.

Na stronie będą dostępne wszystkie niezbędne informacje dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 oraz link do strony archiwalnej.

Tymczasem gorąco zachęcamy do zapoznania się z LSR na lata 2016-2022, która będzie wdrażana na obszarze LGD na podstawie zawartej z samorządem województwa w dniu 18 maja 2016r. umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Działając na podstawie § 20 pkt 2 i §23 pkt 3 lit. d) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2016r. o godzinie 12.00 w nowej siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec (ul. Wiktoryna Zaleskiego 1, Rejowiec). Więcej…

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami dot. uruchomienia wsparcia dla osób podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą na obszarze LGD PROMENADA S 12, uprzejmie informujemy, że obecnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego trwa weryfikacja Lokalnej Strategii Rozwoju i procedur wdrożeniowych przygotowanych przez LGD. Zgodnie z zasadami realizacji PROW na lata 2014 – 2020 , samorządy województw są zobowiązane do zawarcia umów ramowych z lokalnymi grupami działania najpóźniej do dnia 24 maja 2016r.


W związku z tym nabory wniosków będą mogły zostać uruchomione najwcześniej w III kwartale roku 2016. Każdy nabór będzie poprzedzony działaniami informacyjnymi i szkoleniowymi, ponadto na bieżąco świadczone są usługi doradcze i konsultacyjne w biurze LGD przy ul. Mickiewicza 3 w Rejowcu Fabrycznym.


Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę" i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają IX edycję ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji".

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?

Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?

Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.

Więcej…

Informujemy, że w dniu 8 grudnia o godzinie 12.00 w biurze LGD odbędzie się spotkanie poświęcone opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane najważniejsze elementy dokumentu wypracowane z udziałem społeczności lokalnej tj. cele LSR i przedsięwzięcia, budżet LSR, lokalne kryteria wyboru operacji, założenia monitoringu i ewaluacji oraz plan komunikacji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców LGD, którzy chcą mieć swój wkład w przygotowanie planu rozwoju, który umożliwi dofinansowanie inicjatyw lokalnych w najbliższych latach.

Więcej artykułów…

Strona 1 z 35

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>


Biuro LGD PromenadaS12 czynne jest
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Śladami przeszłości